Huismuziek Amsterdam is een vereniging van en voor amateurmusici opgericht in 1952

De voornaamste doelstelling van de vereniging is het stimuleren en faciliteren van ensemblespel. Daartoe coördineert zij momenteel een zestal ensembles die alle onder leiding staan van professionele musici. 

Muziek maken in de huiskamer, dat was de aanvankelijke gedachte. Hoewel een aantal ensembles nog steeds bij één van de leden aan huis repeteert, zijn andere vanwege hun omvang uitgeweken naar buurthuizen of andere zaaltjes. Van blokfluitconsort tot kamermuziekensemble en mandolineorkest: je vindt allerlei samenstellingen en muziekstijlen bij Huismuziek Amsterdam. Terwijl er in de jaren 70 en 80 veel oude muziek-ensembles werden opgericht (waarbinnen blokfluiten een belangrijke rol spelen), speelt het jongste ensemble (opgericht in 2011) vooral het “klassieke” kamermuziekrepertoire van na 1800.

Huismuziek Amsterdam is een zelfstandige vereniging, de voortzetting van de lokale Afdeling Huismuziek Amsterdam. De landelijke vereniging Huismuziek (opgericht in 1951) verzorgt jaarlijks een levendig aanbod van muziekcursussen voor amateurs, in weekenden en tijdens de vakantie. Ook beheert de landelijke vereniging de toegang tot de website vindeenmedemuzikant.nl (een internationale databank van individuele spelers) en een bladmuziekbibliotheek. Onderdeel van de landelijke vereniging is ook Bouwerskontakt, dat zich bezighoudt met alles rond het bouwen van je eigen instrument. Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op de website van Vereniging Huismuziek.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op met onze secretaris, hij kan je vertellen of er in een van de bestaande ensembles een plekje is. Zo ja, dan kun je daar een of twee avonden gaan luisteren of meespelen. Daarna volgt doorgaans een proefperiode (over deelname heeft de docent/dirigent het laatste woord).

Lidmaatschap

De meeste leden van Huismuziek Amsterdam zijn lid van een ensemble. Er bestaan op dit moment zes actieve ensembles met verschillende samenstellingen. Bij voldoende nieuwe aanmeldingen wordt bezien of het mogelijk is een nieuw ensemble samen te stellen.

Het lidmaatschap van Huismuziek Amsterdam kost € 10,-- per jaar. Het is hierbij een goed idee om het lidmaatschap te combineren met dat van de landelijke vereniging, die vele cursussen en muzikale weekenden verzorgt.
De kosten van de zes ensembles worden per ensemble hoofdelijk omgeslagen. De contracten met de dirigenten en de betaling van de dirigenten worden geregeld door Huismuziek Amsterdam. Ieder speelseizoen ontvangen de leden een rekening voor de kosten van dirigent en repetitieruimte.

Huishoudelijk reglement

en Privacyverklaring

Lees in de Privacyverklaring hoe wij om willen gaan met uw persoonlijke gegevens en in het Huishoudelijk reglement welke afspraken zijn gemaakt voor de organisatie van Huismuziek Amsterdam.